Rikke Hertz Fond for spirituel og personlig udvikling.

Fonden skal fremme vækst og udvikling for mennesker gennem en spirituel bevidsthed og konkrete kompetencer. Den har til formål at hjælpe mennesker, som har behov for støtte og udvikling, men som ikke økonomisk har mulighed for at investere i Den Spirituelle Lederuddannelse eller et Spirituelt Retreat hos Rikke Hertz Counseling.

Fonden er en uafhængig fond, uden en religiøs overbevisning, med en selvstændig målsætning og bestyrelse. Fondens midler kommer primært fra salg af billetter til diverse arrangementer, donationer fra både Rikke Hertz privat og Rikke Hertz Counseling, samt fra andre bidragsydere og fra salget af kinesisk te. Fonden bevilliger delvist tilskud til Spirituelle Retreats på Bornholm, samt delvist tilskud til en plads på Den Spirituelle Lederuddannelse. 

Ansøgningen skal indeholde information om: Hvem der søger, hvad personen søger, hvorfor personen søger, og hvordan personen fremover vil bidrage til at udvikle, hjælpe og støtte andre i deres spirituelle udvikling med de metoder, den viden, og de indsigter, som opnås gennem udviklingsforløbet hos Rikke Hertz Counseling.

Ønsker du at ansøge Rikke Hertz Fond om støtte til et Spirituelt Retreat eller Den Spirituelle Lederuddannelse hos Rikke Hertz Counseling, kan du benytte følgende formular.

Ansøgning til Rikke Hertz Fond