business

Det Spirituelle Business Netværk

I det Spirituelle Business Netværk får du redskaber og inspiration til at forene det spirituelle og det erhvervsmæssige.

Netværket har til formål at inspirere dig til at leve et spirituelt karriereliv i overskud og balance, samtidig med, at du skaber stærke relationer og resultater privat samt professionelt.

Gennem oplæg fra gæsteundervisere, undervisning af Rikke, samt øvelser i mindre netværksgrupper, bliver du præsenteret for flere forskellige dimensioner indenfor hardcore business og ny spirituel viden.

Du får mulighed for at præsentere dig selv og din virksomhed til dine medkursister i mindre grupper, samt efter eget valg, at dele ud af din spirituelle tilgang til livet.

Det Spirituelle Business Netværk er et energifyldt åndehul, der giver dig inspiration, fællesskab, ny viden og brugbare værktøjer til at forbedre nuværende og ønskede resultater.

Netværket er for alle, som ønsker at møde andre ressourcestærke, åbne og ambitiøse karrieresjæle, som har samme interesse og ønske om at vokse som menneske og gøre en forskel.

Til hvert netværksmøde vil der være oplæg fra dygtige inspirerende gæsteundervisere, der alle har en spirituel tilgang til deres professionelle karriere.

Du får mulighed for at præsentere din virksomhed, modtage sparring fra de andre deltagere, samt efter eget valg at dele ud af din egen spirituelle tilgang til livet.

Netværket sigter mod at skabe relationer og forretningsmæs- sige bånd deltagerne imellem, da vores indbyrdes forskelligheder skaber grobund for mange nye erkendelser og forandringer.