Den Spirituelle Vej til Succes

Den Spirituelle Vej til Succes er min nyeste uddannelse, som lærer dig at tage et stærkt personligt og spirituelt lederskab. Uddannelsen tager udgangspunkt i min bog, ”SPIRITUEL – Din sjæl kan lede dig til succes” og leder dig igennem mine 10 vigtigste spirituelle værktøjer til at skabe transformation og højere livskvalitet både privat og arbejdsmæssigt.

Du vil gennem uddannelsen opleve at få en større indre ro og balance, få redskaber til at stå stærkt og hvile mere i dig selv, samt at komme i tæt kontakt med kernen i dig, og de ting som er vigtigst for dig.

Har du brug for at:

 • Optimere dit personlige og spirituelle lederskab?
 • Forbedre din intuition, få mere energi og lære din egen manifestationskraft at kende?
 • Styrke din evne til at stå stærkt i dig selv?
 • Opbygge nye relationer og et nyt stærk netværk med andre skønne og nysgerrige sjæle, som er på samme rejse som dig?

Savner du at:

 • Bruge det spirituelle mere bevidst og målrettet, til at skabe dig det liv du ønsker?
 • Være mere tilfreds, og skabe større succes for dig selv – professionelt og personligt?
 • Have bedre balance og harmoni i krop, tanker og følelser?

HVAD ER DEN SPIRITUELLE VEJ TIL SUCCESS

Den Spirituelle Vej til Succes løber over 10 måneder, hvor du arbejder med de 10 spirituelle værktøjer:

 • rikke-hertz-icon

  Tal med din krop
  Kunsten at tale med kroppen og hvordan du kan bruge den som en afgørende vejviser i dit liv.
  Din krop indeholder enorme ressourcer og en enorm visdom - den skal vi åbne adgang til.

 • rikke-hertz-icon

  Synkronicitet
  Hvordan du genkender og skaber synkronicitet, samt bruger det til din fordel.
  Her er en enorm indsigt, læring, støtte og svar at hente.

 • rikke-hertz-icon

  Meditation
  Meditationens kraftfulde effekt, alle de helt særlige gaver det giver os, samt åbningen til dine intuitive evner.
  Hvordan du får meditation til at være en fast del af din hverdag.

 • rikke-hertz-icon

  Accept
  Accepter dig selv og andre som de er, og lær at fokusere på din indre dialog og dømmekraft.
  Lær at rumme, acceptere og respekter forskellighederne i os alle fra det reneste sted.

 • rikke-hertz-icon

  Bøn
  Hvordan du kan bruge bøn til aktivt og kærligt at forbedre dit liv og dine resultater.
  Her kan lære at lyse og oplyse dig selv og dit liv - gennem en kontrolleret kontakt med guider.

 • rikke-hertz-icon

  Taknemmelighed
  Få nøglerne til at blive bevidst om din taknemmelighed.
  Hvordan du bruger taknemmelighed til lettere og hurtigere at manifestere dine mål.

 • rikke-hertz-icon

  Karmaloven
  Hvordan du kan frigøre dig fra Janteloven og leve bevidst og frit med karmaloven.
  Hvad du skal være opmærksom på - dine skjulte love, regler og tyngende historier.

 • rikke-hertz-icon

  Loven om tiltrækning
  The power - Lær at tiltrække og skabe de ting du ønsker og drømmer om gennem din vibration og din energi frekvens. Få konkrete teknikker og gode råd til at mestre din energi.

 • rikke-hertz-icon

  Tilgivelse
  Tilgivelsens kraft og hvordan du kan bruge den til at sætte dig selv og andre fri.
  Gå fra at være uretfærdig behandlet eller et offer for andre - til at være leder og tage kontrollen i dit liv.

 • rikke-hertz-icon

  Tag lederskab
  Hvordan du tager et stærkt og aktivt spirituelt personligt lederskab.
  Både i dit arbejdsliv. dit parforhold og i forhold til andre relationer i dit liv.

Ved hver undervisningsgang får du introduktion til et nyt spirituelt redskab, samt guidede øvelser i mindre grupper, som sikrer den bedste integration af værktøjerne.

Den Spirituelle Vej til Succes indeholder en vigtig netværksdel. Du vil komme til at møde nogle spændende og ressourcestærke personer, som spiller dig stærk, giver dig nye måder at se tingene på, og åbner uventede døre, som ikke kan gøres alene.

Efter hver undervisning bliver du sat sammen med en ny spirituel buddy med mulighed for at øve de nye redskaber, samt som din støtte og sparringspartner gennem uddannelsen.

HVEM ER DU?

Du er sikkert ret ressourcestærk, og bruger allerede din intuition til at træffe en del beslutninger.

 • rikke-hertz-icon

  Du er ofte påvirkelig overfor andres energier

 • rikke-hertz-icon

  Du har følelser, som overstrømmer dig og kan have svært ved at finde tilbage til dig selv

 • rikke-hertz-icon

  Du føler dig som en ressourcestærk person, men mangler kontrollen over at bringe ressourcerne i spil på en stabil og succesfuld måde

 • rikke-hertz-icon

  Du har muligvis taget masser af uddannelse, men mangler redskaber til dit personlige lederskab

 • rikke-hertz-icon

  Du savner et fællesskab af andre kærlige og ambitiøse sjæle, som er på samme rejse som dig, og kan støtte dig i din udvikling

 • rikke-hertz-icon

  Du konstaterer ofte, at du indeholder store kontraster - du er både stærk og sårbar, enormt optimistisk og kan have bekymrende tanker. Du kan svinge mellem at være hektisk og føle dig stresset, men i perioder også helt tung og have svært ved at hive dig selv op

 • rikke-hertz-icon

  Du føler dig som en ansvarlig og ordentlig person, men kan sommetider føle dig uretfærdigt behandlet, samt at omgivelserne styrer dig og ikke omvendt

 • rikke-hertz-icon

  Du kan have svært at stå ved dig selv og sætte dine personlige grænser tydeligt og kærligt

SÅDAN FOREGÅR DET:

Uddannelsen løber over 10 måneder, og tilmelding er bindende for hele forløbet, der består af 10 uddannelsesdage på hverdage fra kl. 15.00-19.30 med tilhørende uddannelsesmateriale, samt fuld forplejning til alle dage.

Undervisningen finder sted på følgende datoer:

 1. Torsdag d. 25. April 2019
 2. Torsdag d. 16. Maj 2019
 3. Torsdag d. 13. Juni 2019
 4. Torsdag d. 29. August 2019
 5. Torsdag d. 19. September 2019
 6. Torsdag d. 31. Oktober 2019
 7. Torsdag d. 21. November 2019
 8. Torsdag d. 12. December 2019
 9. Torsdag d. 23. Januar 2020
 10. Torsdag d. 20. Februar 2020

HVOR FOREGÅR DET?

Den Spirituelle Vej til Succes finder sted på vores kontor i Holte.

Kontakt os gerne for nærmere info