Er du ledet af dit ego eller din sjæl?

For et par uger siden var jeg til anden undervisningsgang på den Spirituelle Lederuddannelse. Det var fantastisk at se alle igen. Selvom vi blot har set hinanden en enkelt gang, er der allerede opstået en særlig forbindelse imellem os. Stemningen var rummelig, kærlig og autentisk.

Til at starte med blev vi alle bedt om at dele, hvad vi havde oplevet siden sidst med fokus på, hvordan vores buddy-møde gik. Det blev langt fra en rutineopgave – det blev en dybt rørende og inspirerende delerunde, der fyldte os alle med varme og eftertænksomhed. Nogle havde delt oplevelser med hinanden, som de aldrig havde forestillet sig, at de ville turde dele. Vores individuelle rejser har uden tvivl bragt os vidt forskellige steder hen, men her hos Rikke er vi forenet af et fælles ønske om vækst, selvopdagelse og autenticitet.

Noget af det mest tankevækkende – for mig – var, da Rikke underviste os i begreberne ”ego og sjæl”. Jeg har stiftet bekendtskab med disse begreber før, både til Rikkes foredrag men også i hendes bøger. På dette område har jeg stadig en del at lære, selvom jeg uden tvivl er et helt andet sted i dag, end jeg var for nogle år siden. For jeg vil stadig gerne have ret… Og jeg går stadig op i, hvad andre tænker om mig, og vil stadig gerne være ”god nok” i alles øjne…

I mange år har jeg arbejdet bevidst med at være så autentisk som muligt, fokusere på det positive, og give slip på ting, jeg ikke har indflydelse på. Denne daglige praksis har hjulpet mig rigtig meget! Den dag i dag hviler jeg mere i mig selv, stoler på, at alt falder i hak, tror på, at jeg er god nok, og så føler jeg et håb for fremtiden, som jeg ikke gjorde for nogle år tilbage. Det er ikke gratis at komme hertil – det kræver ufravigeligt fokus og dedikation, for egoet prøver konstant at hive mig ned ad sin livsvej. Men jeg stritter imod så meget jeg kan!

Denne konfrontation og interne kamp mellem vores ego og sjæl er helt almindelig. Vi oplever det alle sammen. Få er dog opmærksomme på det – og her må jeg bare sige – hold nu op, hvor er det interessant at blive bevidst om! Egoet, med dets trang til magt, kontrol og prestige, vil altid forsøge at dominere vores handlinger og beslutninger. Men der er en anden vej – en vej ledet af sjælen, og når vi formår at lytte til vores sjæl, åbner vi døren til autenticitet, kærlighed og indre ro. Denne vej er smuk – så smuk at vi alle bør gøre, hvad vi kan, for at udforske den…

Lad mig ridse et par hovedpointer op!

  • Mens egoet altid vil have mere og sammenligner sig med andre, er sjælen taknemmelig for det, den allerede har. Ved at være taknemmelig skifter vi vores fokus fra mangel til overflod.
  • Egoet søger ofte at opnå magt og dominans, mens sjælen stræber efter kærlighed og hengivenhed. Når vi lader vores sjæl guide os, udviser vi kærlighed over for os selv og andre, og vi skaber dybere og mere meningsfulde relationer.
  • Egoet forsøger at fremstå perfekt og imponere andre, mens sjælen er autentisk. Når vi lever i overensstemmelse med vores sjæl, er vi ægte og ærlige over for os selv og andre. Vi frigør os fra behovet for at opretholde en facade og kan leve et mere autentisk liv.
  • Egoet stræber efter kontrol, mens sjælen giver os frihed. Når vi giver slip på egoets trang til at kontrollere alt omkring os, åbner vi os for muligheden for at lade tingene ske naturligt og finde indre frihed.

SÅ – hvem skal have hjørnekontoret i dit liv? Jeg ved godt, hvad jeg vil svare… For når vi lader os lede af sjælen, begiver vi os ud på en rejse mod vores autentiske selv, og det er alt andet lige nemmere at være os selv end at forsøge at være alle mulige andre. Og når vi formår at frigøre os fra egoets trang til magt, kontrol og prestige, åbner vi os for en verden af taknemmelighed, kærlighed og mening. What’s not to love!?