Ønsker du at få indsigt i dine potentialer igennem et fællesskab?

RIKKE HERTZ

Rikke Hertz er spirituel rådgiver og har en stærk vision om at skabe lykke og succes for mennesker og virksomheder gennem spirituelt lederskab.

Hun bruger sin rationelle hjerne, sin intuition og sine spirituelle evner i sit arbejde med at bringe det spirituelle univers ind i erhvervslivet. Kombinationen af disse elementer giver hende mulighed for at se potentialer og muligheder fra en anderledes vinkel og mod til at tydeliggøre klienternes udviklingsområder. Rikke er desuden bestsellerforfatter til flere bøger omkring spiritualitet.

ANDERS HANSEN

Anders Hansen er illusionist og foredragsholder og kombinerer personlig udvikling med magi ved at bruge illusioner som et middel til at bringe koncepter til live på en lærerig, engagerende og underholdende måde.

Anders bruger sin ekspertise til at bringe liv ind i de lektioner, han giver. Han har studeret dette felt i over 20 år og er bl.a. udlært af Bob Proctor samt inspireret af nogle af de allerbedste inden for personlig udvikling såsom Napoleon Hill, Earl Nightingale og flere.

Drømmer du om at komme af med dine hæmmende overbevisniger?

anders og rikke

Nyt emne hver uge - LIVE

Hver uge går Rikke og Anders - både fælles og hver for sig - live og beskæftiger sig med 12 vigtige emner, som de hver især har en stor viden og passion omkring. De leder begge med forskellige emner og supplerer hinanden, når de deler dem til de ugentlige livesessioner. Hver uge præsenteres du for et nyt emne inden for; målsætning og opnåelse af mål, forståelse af sindet, selv-billede og hvordan det styrkes, menneskelig bevidsthed, mentale værktøjer og hvordan de styrkes, meditation til skærpelse af din bevidsthed, mod til udfoldelse af dit fulde potentiale, energi - fysisk, mentalt og spirituelt, spirituelt lederskab - intuition og guider, balance mellem sjæl & ego - tillid & frygt, bevidst værdigrundlag, autencitet og selvkærlighed, karma, synkronicitet og tro.

LOGO awreness